639 Hz Solfeggio Frequency

Tần số Solfeggio 639 Hz: âm thanh này là điều kỳ diệu của Tình Yêu, kết nối sự bao dung trong mọi mối quan hệ, bao gồm:
• Giải quyết các vấn đề tiêu cực, tăng sự yêu thương bao dung liên quan về các mối quan hệ giữa bạn với môi trường xung quay như: tình yêu, gia đình, bạn bè v.v…
• Về quy trình chuyển hóa tế bào DNA, tần số 639 Hz có tác dụng chữa lành điều hòa cho nhịp tim. Đồng thời đây cũng là luân xa trị liệu về tim mạch.
• Trong hành thiền, tần số này có khả năng kết nối với thế giới ánh sáng tâm linh.

639Hz Solfeggio Frequency is the miracle tone of Love, Connection and Relationships. 639Hz is also one of the heart chakra frequencies. Benefits of 639 Hz frequency includes.
• Enables creation of harmonious interpersonal relationships
• This tone can be used for dealing with relationships problems – those in family, between partners, friends.
• Talking about cellular processes, 639 Hz frequency can be used to encourage the cell to communicate with its environment
• Enhances communication, understanding, tolerance and love.

12.610 views

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *