174 Hz Solfeggio Frequency (Ver2)

Tần số 174 Hz giúp truyền năng lượng gây tê tự nhiên, xóa bỏ mọi nỗi đau về thể chất trên cơ thể vật lý. Thúc đẩy sự chữa lành hết sức có thể để mang lại cho các cơ quan bên trong của bạn an toàn.

Solfeggio Frequency 174 Hz is natural anaesthetic.
– It relieves pain, gives your organs a sense of safety, love and security and encourages them to do their best.
– Its very effective for lower back pain and pain in foot, heels, legs.

2.565 views

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *