285 Hz Solfeggio Frequency

Tần số 285 Hz rất hữu hiệu trong việc điều trị các vết thương, vết cắt, vết bỏng hoặc bất kỳ một dạng mô biểu bì nào bị tổn thương. Âm thanh này làm các trường năng lượng tác động trực tiếp vào bên trong cơ thể, tâm trí và tâm hồn của chúng ta để tái tạo, tối ưu và chữa lành các cấu trúc DNA bị hư tổn.

Solfeggio Frequency 285 Hz: A smooth and calming solfeggio frequency which heals and restores tissues. It is very effective in restructuring damage organs.

107.085 views

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *