396 Hz Solfeggio Frequency

Tần số Solfeggio 396 Hz:
– Giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi, nó sẽ giúp bạn thức tỉnh và tỉnh táo hơn để quay về trạng thái thực tại. Chữa lành sự nhút nhát, mất bình tĩnh hoặc run sợ v.v… thường gây ra trở ngại đến những ước mơ cao và mục tiêu xa mà bạn đã và đang phấn đấu nhưng chưa thể thực hiện nó. Đ
– Đồng thời tần số này cũng giúp xóa bỏ mọi cảm giác tội lỗi, giải phóng những suy nghĩ tiêu cực mặc cảm đang còn ẩn mình núp sâu trong tiềm thức.

Solfeggio Frequency 396 Hz: Music to Let Go of fear and cleansing all the negative blocks.
– It helps you to overcome the fear. Which is usually the main obstacle in realizing our dreams and goals.
– It eradicates feeling of guilt, even the guilt residing deep in subconscious mind.
– Liberates from subconscious negative beliefs and thoughts.

145.104 views

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *