About

   Zen Melody là chuyên mục âm nhạc trực thuộc tại hệ thống giải trí âm nhạc và phim ảnh Phật giáo Nhân Duyên Tâm. Chúng tôi thực hiện sản xuất âm nhạc thiền, nhạc chữa lành dựa trên tần số rung động Solfeggio, các câu niệm Phật cùng mật chú Tây Tạng để thiền tĩnh tâm, thư giãn giảm stress cho giấc ngủ ngon và sâu. Hy vọng công việc của chúng tôi sẽ giúp bạn đạt nhiều năng lượng tích cực, lợi lạc và an lành trong chánh niệm trên con đường tìm về sự tỉnh thức.

   Zen Melody is a music section under the Buddhist film and music entertainment system Nhan Duyen Tam. We produce meditation music, healing music based on Solfeggio vibration frequencies, Buddhist chants and Tibetan mantras for meditation to calm the mind, relax and reduce stress for a good and deep sleep. We hope that our work will help you to gain more positive energy, benefit and peace in mindfulness on your path to awakening.

– • – – • – – • – – • – – • –

💳 Nếu yêu thích, hãy mời Zen một tách cafe bạn nhé (Donate Coffee):

• Paypal: https://paypal.me/zenmelody

• Ngân hàng Á Châu (ACB Bank): 197400079 – Tên TK: Truong Quoc Thai (Phone: 0896 008 100)

• Ví Momo:

Tài khoản ví Momo: Trương Quốc Thái (0926332862)

 

Zen Melody ♪
• Meditation Music
• Frequency Solfeggio The Universe
• Brainwave Gamma – Beta – Alpha – Thelta – Delta
– • – – • – – • – – • – – • –

📺 Channel: https://www.youtube.com/ZenMelody
☎️ Contact: info@zenmelody.us (Hotline: 0972660067)