Nhạc Sóng Não Alpha 3

Bài nhạc sóng não Alpha số 3 được thực hiện trên tần số rung động 432 Hz (sóng Alpha 8Hz).
• Sóng Alpha kích thích bán cầu não phải làm tăng khả năng tập trung ghi nhớ, sáng tạo trong học tập và làm việc.
• Giúp thư giãn, giảm stress, cải thiện căng thẳng mệt mỏi hiệu quả.

1.017.861 views

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *