417 Hz Solfeggio Frequency

Tần số 174 Hz giúp truyền năng lượng gây tê tự nhiên, xóa bỏ mọi nỗi đau về thể chất trên cơ thể vật lý. Thúc đẩy sự chữa lành hết sức có thể để mang lại cho các cơ quan bên trong của bạn an toàn.

Solfeggio Frequency 417 Hz: Music to remove all the negative and bad enegy in around you.

47.087 views

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *