Thần Chú Tara Xanh • Vượt qua 8 nỗi sợ hãi

👌 Âm thanh của thần chú Bồ Tát Xanh khi nhất tâm trì niệm sẽ giúp chúng ta giải thoát khỏi 8 nỗi sợ hãi của vô minh: Tham – Sân – Si – Mạn – Nghi – Ác -Trược – Tà kiến 🙏
👌 OM: Đại diện cho sự giác ngộ về Thân – Khẩu – Ý.
👌 Tare: Giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.
👌 Tutare: Giải thoát khỏi những nổi sợ hãi từ sự vô minh.
👌 Ture: Giải thoát khỏi sự đau khổ về thân và tâm.
👌 Soha: Biểu thị sự thấm nhuần Đạo Pháp trong trái tim chúng ta.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *