Bát Nhã Tâm Kinh (tần số trì 639Hz)

Bài Bát Nhã Tâm Kinh được sư cô Nhật Ân trì trụng trên nền tần số rung động 639 Hz. Âm thanh này là điều kỳ diệu của Tình Yêu, kết nối sự bao dung trong mọi mối quan hệ, bao gồm:
✓ Giải quyết các vấn đề liên quan về mối quan hệ giữa tình yêu thương của bạn và gia đình, bạn bè, xã hội.
✓ Về quy trình chuyển hóa tế bào DNA, 639 Hz có tác dụng kích thích chữa lành đều hòa cho nhịp tim.
✓ Trong hành thiền, tần số này giúp chúng ta tăng khả năng đi sâu vào tiềm thức kết nối với thế giới ánh sáng của tâm linh.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *